A
Domov pro seniory budova určená pro manželské páry
C
Domov pro seniory
M
Domov se zvláštním režimem
F
Chráněné bydlení, Odlehčovací služba, Denní stacionář pro seniory
D
Domov pro seniory
E
Domov se zvláštním režimem
H
Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou
1
Ergo domek
2
Pečovatelská služba
3
Klubové zařízení „Pod lípou"
4
Ředitelství
5
Kuchyně
A
Domov pro seniory budova určená pro manželské páry
C
Domov pro seniory
M
Domov se zvláštním režimem
F
Chráněné bydlení, Odlehčovací služba, Denní stacionář pro seniory
D
Domov pro seniory
E
Domov se zvláštním režimem
H
Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou
1
Ergo domek
2
Pečovatelská služba
3
Klubové zařízení „Pod lípou"
4
Ředitelství
5
Kuchyně